h1

TEZA LA COMANDA IN REPUBLICA MOLDOVA

1 ianuarie 2017

Realizam teze de licenta, teze de master, teze de an, proiecte de specialitate, studii de caz. Lucrarile sunt unice, efectuate conform cerintelor comandatarului. Teza se axeaza pe literatura de specialitate editata in Romania, RM, Rusia s.a.m.d, pe  ipoteze obiective, date statistice actuale si veridice etc. Lucrarea de licenta, teza de master se elaboreaza dupa ghidurile de efectuare a tezelor de licenta, masterat stabilite de Universitatile de studii superioare din Republica Moldova si Romania.

CONTACT:

Tel: 078523637

E-mail: redactareteza@gmail.com

Alte detalii:

http://md-teza.blogspot.md/

http://teze-de-licenta-teze-de-master.blogspot.md/

http://media-moldova.blogspot.md/

 

Domeniile vizate (specialitati):
A
Administratie publica
Administrarea afacerilor (+ studiu de caz in cadrul unei intreprinderi din RM)
Administrarea afacerilor in sectorul agroalimentar
Administrarea businessului (+ studiu de caz in cadrul unei intreprinderi din RM)
Administrarea financiar-bancara (+ studiu de caz in cadrul unei banci din RM)
Asistenta sociala (+ studiu de caz cu date statistice actuale)
Antropologie
Arheologie
Activitate editoriala
Arte
Achizitii
Agroecologie
Agronomie
Agroingenerie

B
Business si administrarea afacerilor (+ studiu de caz realizat in baza unei intreprinderi din RM)
Business administrativ
Biologie (moleculara, biologie umana si animala)
Biblioteconomie, asistenta informationala si arhivistica
Biomedicina si ecologie
Biotehnologii agricole
Biotehnologii in obtinerea si prelucrarea produselor
Biochimie

C
Contabilitate si audit (+ studiu de caz in cadrul unei intreprinderi din RM, analiza economico-financiara a intreprinderii in baza documentelor)
Civilizatie europeana
Culturologie
Criminalistica/criminologie
Cadastru si organizarea teritoriului
Consolidarea terenurilor agricole

D
Drept (penal, civil, administrativ, vamal)

E
Economie generala si politici economice (+ studiu de caz realizat in baza unei intreprinderi din RM)
Economie mondiala si REI
Economie si management in sectorul agroalimentar
Economie si politici de dezvoltare rurala
Evaluarea ecosistemelor viticole pentru productia vitivinicola
Evaluarea si managementul imobilului
Etnopedagogie
Educatia prescolara ((+ studiu de caz, analiza pe esantion in cadrul unei gradinite din RM)
Educatie lingvistica si literara
Etnologie
Ecologie si protectia mediului
Educatie fizica si sport
Energetica netraditionala

F
Finante (finante publice si fiscalitate, finante corporative si asigurari, administrarea bancara)
Finante si banci
Formare continua a c.d.f.c.
Filologie
Finante si control in sectorul agroalimentar
Filosofie si antropologie
Farmacie

G
Globalizare: istorie, politici, culturi europene
Geografie (geografia tursimului, geografie si istorie, geografie si informatica, geografie si biologie)
Geografie umana, regionala si turism
Geologie
Genetica
Genetica, ameliorare si biotehnologii vegetale

H
Horticultura

I
Inginerie economica si business
Istorie si relatii internationale
Istorie si stiinte ale educatiei
Istorie si etnopedagogie
Istorie si filosofie
Industrie alimentara
Inginerie si managementul calitatii
Ingineria produselor alimentare
Inginerie si tehnologii informationale
Informatica si tehnologii informationale

J
Jurnalism si stiinte ale comunicarii

L
Limba si literatura romana (stiinte ale educatiei)

M
Marketing si logistica
Marketing agroalimentar
Management
Management educational
Managementul educatiei prescolare
Managementul proprietatii intelectuale
Managementul si comunicare institutionala
Management in industria alimentara
Managementul mediului
Management informational
Managementul gospodariilor piscicole si ihtiologia
Managementul ecosistemelor forestiere
Merceologie si comert
Meteorologie
Medicina
Muzeografie

P
Psihopedagogie ( + studiu de caz realizat in liceele si in institutiile prescolare din RM, analiza esantion)
Psihopedagogie si educatie prescolara (+ studiu de caz, analiza esantion)
Psihologie si psihopedagogie speciala (+ studiu de caz, analiza esantion)
Psihopedagogia si pedagogia in invatamantul primar (+ studiu de caz, analiza esantion)
Pedagogie ( + studiu de caz realizat in liceele si in institutiile prescolare din RM, analiza esantion)
Psihologie si stiinte ale educatiei (+ studiu de caz realizat in liceele si in institutiile prescolare din RM)

Perfectionarea cadrelor didactice (calificare, recalificare)

Politologie
Politici culturale
Protectia mediului
Protecţia integrată a agroecosistemelor

R
Relatii internationale si stiinte sociopolitice
Relatii internationale si studii europene

S
Sociologie
Stiinte ale comunicarii
Stiinte administrative
Stiinte politice
Stiinte economice
Stiinte ale educatiei
Securitate nationala
Securitatea informationala
Statistica si preveziune economica
Studii contrastive si comunicare organizationala
Studii filologice si spiritualitate crestina
Securitate ecologica
Silvicultura si gradini publice
Stiinte ale mediului
Stiintele solului
Stiinte horticole si agrosilvice
Siguranţa alimentelor de origine animală, vegetala
Sport


T

Turism si servicii hoteliere (servicii de comunicare interculturala, economia si organizarea serviciilor) (+ studiu de caz).
Turism rural (+ studiu de caz)
Turism balnear (+ studiu de caz)
Tursim de agrement (+ studiu de caz)
Turism cultural (+ studiu de caz)
Tehnologia si managementul alimentatiei publice
Teleradiocomunicatii
Transport si expeditii internationale
Tehnologia produselor cosmetice
Tehnologii informationale
Tehnologii avansate în fitotehnie
Teologie ortodoxa

Z
Zootehnie si Biotehnologii